Bibliografia

 

książki:

  • Peter Gregory, J. D. Vertrees, Japanese Maples: The Complete Guide to Selection and Cultivation; Timber Press, wydanie czwarte, luty 2010 r.
  • C.J. van Gelderen i D.M. van Gelderen, Maples for Gardens: A Color Encyclopedia; Timber Press, sierpień 1999 r.
  • Masayoshi Yano, Book for Maples. Wild Maples of Japan. Maple Cultivars; Japan Maple Publishing Group, 2003
  • Allen J. Coombes, Drzewa; Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 1996 r.
  • Simon Toomer, Steve Wooster, Drzewa do naszego ogrodu. Jak wybierać, sadzić i pielęgnować drzewa w ogrodzie (tytuł oryginału: ”Trees for the small garden”), Muza SA 2006 r., wyd. I
  • Władysław Bugała, Drzewa i krzewy; Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2000 r.
  • Bruno T. Kremer, Drzewa. Leksykon przyrodniczy; Świat Książki, Warszawa 1995 r.
  • Wielka encyklopedia DRZEWA I KRZEWY pod red. Josefa H. Reichholfa i Güntera Steinbacha, Muza SA 2004 r., wyd. III

 

artykuły:

  • Piotr Banaszczak, „Pod jaworem”; OGRODY nr 8/2003
  • Piotr Banaszczak, „Do zakochania jeden klon”; OGRODY nr 11/2003

 

strony www:

http://www.wayofmaple.com/index.html
http://www.maplesociety.org/en-gb/maple-gallery